IT备忘录

您现在的位置是:首页 > 教程 > 游戏攻略

游戏攻略

传奇颜色代码表 传奇npc字体颜色代码大全

2023-04-21 07:50:04游戏攻略
对于新手学习架设传奇来说,经常会写各种NPC对话框,那么为了美观和醒目的效果,我们往往需要对特定的传奇NPC对话框里面的字体进行加上其它颜色,我经常在各大论坛看到网友在问:传奇

对于新手学习架设传奇来说,经常会写各种NPC对话框,那么为了美观和醒目的效果,我们往往需要对特定的传奇NPC对话框里面的字体进行加上其它颜色,我经常在各大论坛看到网友在问:传奇蓝是什么颜色 传奇红是什么颜色?诸如此类的问题,下面IT备忘录小编就给大家分享传奇npc字体颜色代码取值大全,帮助大家随时查阅复制粘贴使用。

传奇颜色代码表 传奇npc字体颜色代码大全

传奇脚本/NPC字体颜色取值代码表

备注传奇脚本里面使用到的16进制代码是:Hex,而HTML 16进制格式适用于网页,大家千万别用错了!!!

颜色名称   颜色效果   Hex HTML
clBlack   $000000 #000000
clMaroon   $000080 #800000
clGreen   $008000 #008000
clOlive   $008080 #808000
clNavy   $800000 #000080
clPurple   $800080 #800080
clTeal   $808000 #008080
clGray   $808080 #808080
clSilver   $C0C0C0 #C0C0C0
clRed   $0000FF #FF0000
clLime   $00FF00 #00FF00
clYellow   $00FFFF #FFFF00
clBlue   $FF0000 #0000FF
clFuchsia   $FF00FF #FF00FF
clAqua   $FFFF00 #00FFFF
clLtGray   $C0C0C0 #C0C0C0
clDkGray   $808080 #808080
clWhite   $FFFFFF #FFFFFF
clMoneyGreen   $C0DCC0 #C0DCC0
clSkyBlue   $F0CAA6 #A6CAF0
clCream   $F0FBFF #FFFBF0
clMedGray   $A4A0A0 #A0A0A4
clWebSnow   $FAFAFF #FFFAFA
clWebFloralWhite   $F0FAFF #FFFAF0
clWebLavenderBlush   $F5F0FF #FFF0F5
clWebOldLace   $E6F5FD #FDF5E6
clWebIvory   $F0FFFF #FFFFF0
clWebCornSilk   $DCF8FF #FFF8DC
clWebBeige   $DCF5F5 #F5F5DC
clWebAntiqueWhite   $D7EBFA #FAEBD7
clWebWheat   $B3DEF5 #F5DEB3
clWebAliceBlue   $FFF8F0 #F0F8FF
clWebGhostWhite   $FFF8F8 #F8F8FF
clWebLavender   $FAE6E6 #E6E6FA
clWebSeashell   $EEF5FF #FFF5EE
clWebLightYellow   $E0FFFF #FFFFE0
clWebPapayaWhip   $D5EFFF #FFEFD5
clWebNavajoWhite   $ADDEFF #FFDEAD
clWebMoccasin   $B5E4FF #FFE4B5
clWebBurlywood   $87B8DE #DEB887
clWebAzure   $FFFFF0 #F0FFFF
clWebMintcream   $FAFFF5 #F5FFFA
clWebHoneydew   $F0FFF0 #F0FFF0
clWebLinen   $E6F0FA #FAF0E6
clWebLemonChiffon   $CDFAFF #FFFACD
clWebBlanchedAlmond   $CDEBFF #FFEBCD
clWebBisque   $C4E4FF #FFE4C4
clWebPeachPuff   $B9DAFF #FFDAB9
clWebTan   $8CB4D2 #D2B48C
clWebYellow   $00FFFF #FFFF00
clWebDarkOrange   $008CFF #FF8C00
clWebRed   $0000FF #FF0000
clWebDarkRed   $00008B #8B0000
clWebMaroon   $000080 #800000
clWebIndianRed   $5C5CCD #CD5C5C
clWebSalmon   $7280FA #FA8072
clWebCoral   $507FFF #FF7F50
clWebGold   $00D7FF #FFD700
clWebTomato   $4763FF #FF6347
clWebCrimson   $3C14DC #DC143C
clWebBrown   $2A2AA5 #A52A2A
clWebChocolate   $1E69D2 #D2691E
clWebSandyBrown   $60A4F4 #F4A460
clWebLightSalmon   $7AA0FF #FFA07A
clWebLightCoral   $8080F0 #F08080
clWebOrange   $00A5FF #FFA500
clWebOrangeRed   $0045FF #FF4500
clWebFirebrick   $2222B2 #B22222
clWebSaddleBrown   $13458B #8B4513
clWebSienna   $2D52A0 #A0522D
clWebPeru   $3F85CD #CD853F
clWebDarkSalmon   $7A96E9 #E9967A
clWebRosyBrown   $8F8FBC #BC8F8F
clWebPaleGoldenrod   $AAE8EE #EEE8AA
clWebLightGoldenrodYellow   $D2FAFA #FAFAD2
clWebOlive   $008080 #808000
clWebForestGreen   $228B22 #228B22
clWebGreenYellow   $2FFFAD #ADFF2F
clWebChartreuse   $00FF7F #7FFF00
clWebLightGreen   $90EE90 #90EE90
clWebAquamarine   $D4FF7F #7FFFD4
clWebSeaGreen   $578B2E #2E8B57
clWebGoldenRod   $20A5DA #DAA520
clWebKhaki   $8CE6F0 #F0E68C
clWebOliveDrab   $238E6B #6B8E23
clWebGreen   $008000 #008000
clWebYellowGreen   $32CD9A #9ACD32
clWebLawnGreen   $00FC7C #7CFC00
clWebPaleGreen   $98FB98 #98FB98
clWebMediumAquamarine   $AACD66 #66CDAA
clWebMediumSeaGreen   $71B33C #3CB371
clWebDarkGoldenRod   $0B86B8 #B8860B
clWebDarkKhaki   $6BB7BD #BDB76B
clWebDarkOliveGreen   $2F6B55 #556B2F
clWebDarkgreen   $006400 #006400
clWebLimeGreen   $32CD32 #32CD32
clWebLime   $00FF00 #00FF00
clWebSpringGreen   $7FFF00 #00FF7F
clWebMediumSpringGreen   $9AFA00 #00FA9A
clWebDarkSeaGreen   $8FBC8F #8FBC8F
clWebLightSeaGreen   $AAB220 #20B2AA
clWebPaleTurquoise   $EEEEAF #AFEEEE
clWebLightCyan   $FFFFE0 #E0FFFF
clWebLightBlue   $E6D8AD #ADD8E6
clWebLightSkyBlue   $FACE87 #87CEFA
clWebCornFlowerBlue   $ED9564 #6495ED
clWebDarkBlue   $8B0000 #00008B
clWebIndigo   $82004B #4B0082
clWebMediumTurquoise   $CCD148 #48D1CC
clWebTurquoise   $D0E040 #40E0D0
clWebCyan   $FFFF00 #00FFFF
clWebAqua   $FFFF00 #00FFFF
clWebPowderBlue   $E6E0B0 #B0E0E6
clWebSkyBlue   $EBCE87 #87CEEB
clWebRoyalBlue   $E16941 #4169E1
clWebMediumBlue   $CD0000 #0000CD
clWebMidnightBlue   $701919 #191970
clWebDarkTurquoise   $D1CE00 #00CED1
clWebCadetBlue   $A09E5F #5F9EA0
clWebDarkCyan   $8B8B00 #008B8B
clWebTeal   $808000 #008080
clWebDeepskyBlue   $FFBF00 #00BFFF
clWebDodgerBlue   $FF901E #1E90FF
clWebBlue   $FF0000 #0000FF
clWebNavy   $800000 #000080
clWebDarkViolet   $D30094 #9400D3
clWebDarkOrchid   $CC3299 #9932CC
clWebMagenta   $FF00FF #FF00FF
clWebFuchsia   $FF00FF #FF00FF
clWebDarkMagenta   $8B008B #8B008B
clWebMediumVioletRed   $8515C7 #C71585
clWebPaleVioletRed   $9370DB #DB7093
clWebBlueViolet   $E22B8A #8A2BE2
clWebMediumOrchid   $D355BA #BA55D3
clWebMediumPurple   $DB7093 #9370DB
clWebPurple   $800080 #800080
clWebDeepPink   $9314FF #FF1493
clWebLightPink   $C1B6FF #FFB6C1
clWebViolet   $EE82EE #EE82EE
clWebOrchid   $D670DA #DA70D6
clWebPlum   $DDA0DD #DDA0DD
clWebThistle   $D8BFD8 #D8BFD8
clWebHotPink   $B469FF #FF69B4
clWebPink   $CBC0FF #FFC0CB
clWebLightSteelBlue   $DEC4B0 #B0C4DE
clWebMediumSlateBlue   $EE687B #7B68EE
clWebLightSlateGray   $998877 #778899
clWebWhite   $FFFFFF #FFFFFF
clWebLightgrey   $D3D3D3 #D3D3D3
clWebGray   $808080 #808080
clWebSteelBlue   $B48246 #4682B4
clWebSlateBlue   $CD5A6A #6A5ACD
clWebSlateGray   $908070 #708090
clWebWhiteSmoke   $F5F5F5 #F5F5F5
clWebSilver   $C0C0C0 #C0C0C0
clWebDimGray   $696969 #696969
clWebMistyRose   $E1E4FF #FFE4E1
clWebDarkSlateBlue   $8B3D48 #483D8B
clWebDarkSlategray   $4F4F2F #2F4F4F
clWebGainsboro   $DCDCDC #DCDCDC
clWebDarkGray   $A9A9A9 #A9A9A9
clWebBlack   $000000 #000000

传奇颜色代码另一种方式:0~255

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
 
 
 

以上两种形式的传奇颜色值代码表,分享给大家,喜欢的GM朋友就收藏吧,方便您随时查阅!

相关内容标签

文章评论